Geschiedenis

 

Eind 1987 werd in een gezamenlijk overleg van de besturen van de drie standsorganisaties in de toenmalige gemeente Warnsveld besloten om leerlingen van de basisscholen in de gemeente uit te nodigen voor een excursie op onze bedrijven. Dit initiatief werd genomen in navolging van een soortgelijk project dat reeds enkele jaren draaide in de gemeente Voorst.

Alle acht basisscholen in de toenmalige gemeente werden actief benaderd en waren direct heel enthousiast. In maart 1988 gingen zo voor het eerst zo’n 200 kinderen op bezoek bij een boerderij.

Na enkele jaren ontstond er binnen de projectgroep de behoefte om uit te breiden. In de gemeente Warnsveld bestond de doelgroep voor een belangrijk deel uit leerlingen die ofwel zelf van de boerderij komen of er regelmatig komen doordat ze bij vriendjes of vriendinnetjes gaan spelen. Er was behoefte om ons ook te gaan richten op kinderen die wellicht nog nooit op een boerderij waren geweest. Daarom werd besloten om alle basisscholen in Zutphen uit te nodigen voor deelname aan dit project. Van de 20 basisscholen werd dit door verreweg de meeste enthousiast opgepakt. Een aantal scholen doen elk jaar mee en een aantal kiezen ervoor om één maal in de twee jaar deel te nemen. Er zijn slechts enkele scholen die nog nooit aan ons project hebben deelgenomen.

Door samenwerking en fusies van de standsorganisaties werd het werkgebied van de organisatie steeds groter. Het project, dat kortweg de naam ‘school-boer’ project had gekregen, werd inmiddels aangestuurd door een eigen werkgroep, maar bleef naar buiten toe wel werken onder de vlag van de plaatselijke standsorganisatie(s).

In de ’90-er jaren werden de 4 basisscholen in de gemeente Vorden opgenomen in het project. Er volgde een grootscheepse gemeentelijke herindeling in de Achterhoek, waarna plaatselijke afdelingen van de standsorganisaties in de gemeenten Warnsveld/Zutphen, Vorden, Hengelo, Zelhem, Steenderen, Hummelo en Keppel en Doesburg elkaar vonden en besloten tot een fusie. Binnen de ontstane afdeling Bronckhorst werden de verschillende initiatieven geïnventariseerd en gebundeld. In 2006 werden de basisscholen in de gemeente Doesburg en de voormalige gemeenten Steederen en Hummelo en Keppel opgenomen in het project.

In dit gebied was een dergelijk initiatief nog niet eerder van de grond gekomen.

In 2007 namen ook de scholen in de voormalige gemeenten Hengelo en Zelhem deel. In Hengelo bestond reeds een aantal jaren een projectgroep die de basisscholen bezocht, maar deze had behoefte aan aansluiting bij een grotere groep.

In Zelhem had de voormalige GLTO-afdeling boerderijbezoeken georganiseerd, maar sinds de fusie van de afdelingen was dit initiatief op de achtergrond geraakt.

Het aantal basisscholen dat nu jaarlijks wordt uitgenodigd voor deelname is daarmee uitgegroeid tot 56 stuks.